23-G Gose ( European Sour Beer )

Gose

4.7% / 11.2 °P

Recipe by

Durul Güven

All Grain

Jet 30

73.42% efficiency

Batch Volume: 27 L

Boil Time: 60 min

Mash Water: 25.19 L

Sparge Water: 10.55 L

Total Water: 35.74 L

Boil Volume: 32.77 L

Pre-Boil Gravity: 1.040

Vitals

Original Gravity: 1.045

Final Gravity (Adv): 1.009

IBU (Tinseth): 9

BU/GU: 0.20

Color: 3.5 SRM

Mash

Temperature — 45 °C35 min

Temperature — 69.8 °C60 min

Temperature — 75 °C10 min

Malts (5.35 kg)

2.47 kg (44%) — Weyermann Wheat Malt, Pale — Grain — 2 SRM

1.8 kg (32.1%) — Weyermann Pilsner — Grain — 1.7 SRM

1.08 kg (19.3%) — Weyermann Pale Malt — Grain — 3.3 SRM

Other (260 g)

260 g (4.6%) — Briess Rice Hulls — Adjunct — 0 SRM

Hops (26 g)

6 g (3 IBU) — Hallertau Taurus 14.8% — Boil — 10 min

20 g (6 IBU) — Hallertau Taurus 14.8% — Boil — 5 min

Miscs

0.9 g — Baking Soda (NaHCO3) — Mash

0.2 g — Calcium Chloride (CaCl2) — Mash

2.8 g — Canning Salt (NaCl) — Mash

0.1 g — Chalk (CaCO3) — Mash

2 g — Epsom Salt (MgSO4) — Mash

0.2 g — Gypsum (CaSO4) — Mash

0.2 g — Slaked Lime (Ca(OH)2) — Mash

18 g — Canning Salt (NaCl) — Boil15 min

9 g — Coriander Seed — Boil10 min

Yeast

1 pkg — Yeastflow YF-206 Double Agent (Belgian wild) 85%

Fermentation

Primary — 25.5 °C19 days

Primary — 0 °C2 days

Carbonation: 3 CO2-vol

Water Profile

Ca2+
75Mg2+
13Na+
48Cl-
50SO42-
25HCO3-
40

3 Beğeni

Bu kadar mı? Eklenti falan olmayacak mı?
Bir de ph düşürdükten sonra karbonat eklemek doğru mudur?

buradaki 18 gr tuzun vazifesi nedir? ekşi biralarda olması gereken bir özellik mi?

1 Beğeni

Gosenin olmazsa olmazı tuz ve kişniş

1 Beğeni

Eklenti donmuş meyve olacak, karbonatı mayşelemeden sonra değil mayşeleme öncesi su değerlerinde otomatik veriyor

2 Beğeni